3a8f7321ebae14f04dbf
 • VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN

  VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN Chi tiết dự ánTên dự án: Trụ sở Viện Công Nghệ Vũ Trụ Và Hóa Sinh Biển Đại chỉ: Số 225 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoàn thiện: Năm 2018 Số lượng: 4 Thang    Giai đoạn 1 hoàn thiện năm 2018 có 2 thang  12 tầng. […]
  Số lượng:

  TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIỂN

  TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIÊN Chi tiết dự ánTên dự án: Trụ sở Viện Công Nghệ Vũ Trụ Và Hóa Sinh Biển Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.Chủ đầu tư: TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIỂN.Thời gian hoàn thành: […]
  Số lượng:

  TÒA THÁP ĐẠI BI KIM CƯƠNG – CHÙA THÁNH QUANG THIỀN TỰ

  TÒA THÁP ĐẠI BI KIM CƯƠNG – CHÙA THÁNH QUANG THIỀN TỰ Chi tiết dự ánTên dự án: Tòa Tháp Đại Bi Kim Cương Địa chỉ: Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Thời gian hoàn thành: 2018 Thông tin sản phẩm: 01 thang 450kg x 15 stops – 90m/p. The residential complex «L-Quarter» among […]
  Số lượng:

  KHÁCH SẠN THÁI HÀ

  KHÁCH SẠN THÁI HÀ Chi tiết dự ánTên dự án: Khách Sạn Thái Hà Địa chỉ: Tổ 2A Khu 5A Đường Hậu Cần, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.Thời gian hoàn thành: 2019Thông tin sản phẩm: 02 Thang – 12 Stops (2 Hầm – 10 Nổi) – 90m/P. độ 45m/ph The residential complex […]
  Số lượng:

  TÒA NHÀ VĂN PHÒNG – TRỤ SỞ CÔNG TY DƯỢC PHẨM THÁI MINH

  BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THU CÚC Chi tiết dự ánTên dự án: BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THU CÚC Địa chỉ: Số 70 Đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.Thời gian hoàn thành: 2019 Thông tin sản phẩm: 02 thang + 1 thang 750kg – 11 stops (2 hầm – 9 nổi) – 90m/p. + 1 […]
  Số lượng:
 • VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN

  VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN Chi tiết dự ánTên dự án: Trụ sở Viện Công Nghệ Vũ Trụ Và Hóa Sinh Biển Đại chỉ: Số 225 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoàn thiện: Năm 2018 Số lượng: 4 Thang    Giai đoạn 1 hoàn thiện năm 2018 có 2 thang  12 tầng. […]
  Số lượng:

  TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIỂN

  TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIÊN Chi tiết dự ánTên dự án: Trụ sở Viện Công Nghệ Vũ Trụ Và Hóa Sinh Biển Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.Chủ đầu tư: TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIỂN.Thời gian hoàn thành: […]
  Số lượng:

  TÒA THÁP ĐẠI BI KIM CƯƠNG – CHÙA THÁNH QUANG THIỀN TỰ

  TÒA THÁP ĐẠI BI KIM CƯƠNG – CHÙA THÁNH QUANG THIỀN TỰ Chi tiết dự ánTên dự án: Tòa Tháp Đại Bi Kim Cương Địa chỉ: Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Thời gian hoàn thành: 2018 Thông tin sản phẩm: 01 thang 450kg x 15 stops – 90m/p. The residential complex «L-Quarter» among […]
  Số lượng:

  KHÁCH SẠN THÁI HÀ

  KHÁCH SẠN THÁI HÀ Chi tiết dự ánTên dự án: Khách Sạn Thái Hà Địa chỉ: Tổ 2A Khu 5A Đường Hậu Cần, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.Thời gian hoàn thành: 2019Thông tin sản phẩm: 02 Thang – 12 Stops (2 Hầm – 10 Nổi) – 90m/P. độ 45m/ph The residential complex […]
  Số lượng:

  TÒA NHÀ VĂN PHÒNG – TRỤ SỞ CÔNG TY DƯỢC PHẨM THÁI MINH

  BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THU CÚC Chi tiết dự ánTên dự án: BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THU CÚC Địa chỉ: Số 70 Đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.Thời gian hoàn thành: 2019 Thông tin sản phẩm: 02 thang + 1 thang 750kg – 11 stops (2 hầm – 9 nổi) – 90m/p. + 1 […]
  Số lượng:
 • VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN

  VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN Chi tiết dự ánTên dự án: Trụ sở Viện Công Nghệ Vũ Trụ Và Hóa Sinh Biển Đại chỉ: Số 225 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoàn thiện: Năm 2018 Số lượng: 4 Thang    Giai đoạn 1 hoàn thiện năm 2018 có 2 thang  12 tầng. […]
  Số lượng:

  TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIỂN

  TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIÊN Chi tiết dự ánTên dự án: Trụ sở Viện Công Nghệ Vũ Trụ Và Hóa Sinh Biển Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.Chủ đầu tư: TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIỂN.Thời gian hoàn thành: […]
  Số lượng:

  TÒA THÁP ĐẠI BI KIM CƯƠNG – CHÙA THÁNH QUANG THIỀN TỰ

  TÒA THÁP ĐẠI BI KIM CƯƠNG – CHÙA THÁNH QUANG THIỀN TỰ Chi tiết dự ánTên dự án: Tòa Tháp Đại Bi Kim Cương Địa chỉ: Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Thời gian hoàn thành: 2018 Thông tin sản phẩm: 01 thang 450kg x 15 stops – 90m/p. The residential complex «L-Quarter» among […]
  Số lượng:

  KHÁCH SẠN THÁI HÀ

  KHÁCH SẠN THÁI HÀ Chi tiết dự ánTên dự án: Khách Sạn Thái Hà Địa chỉ: Tổ 2A Khu 5A Đường Hậu Cần, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.Thời gian hoàn thành: 2019Thông tin sản phẩm: 02 Thang – 12 Stops (2 Hầm – 10 Nổi) – 90m/P. độ 45m/ph The residential complex […]
  Số lượng:

  TÒA NHÀ VĂN PHÒNG – TRỤ SỞ CÔNG TY DƯỢC PHẨM THÁI MINH

  BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THU CÚC Chi tiết dự ánTên dự án: BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THU CÚC Địa chỉ: Số 70 Đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.Thời gian hoàn thành: 2019 Thông tin sản phẩm: 02 thang + 1 thang 750kg – 11 stops (2 hầm – 9 nổi) – 90m/p. + 1 […]
  Số lượng:
 • VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN

  VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN Chi tiết dự ánTên dự án: Trụ sở Viện Công Nghệ Vũ Trụ Và Hóa Sinh Biển Đại chỉ: Số 225 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoàn thiện: Năm 2018 Số lượng: 4 Thang    Giai đoạn 1 hoàn thiện năm 2018 có 2 thang  12 tầng. […]
  Số lượng:

  TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIỂN

  TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIÊN Chi tiết dự ánTên dự án: Trụ sở Viện Công Nghệ Vũ Trụ Và Hóa Sinh Biển Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.Chủ đầu tư: TRỤ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ VÀ HÓA SINH BIỂN.Thời gian hoàn thành: […]
  Số lượng:

  TÒA THÁP ĐẠI BI KIM CƯƠNG – CHÙA THÁNH QUANG THIỀN TỰ

  TÒA THÁP ĐẠI BI KIM CƯƠNG – CHÙA THÁNH QUANG THIỀN TỰ Chi tiết dự ánTên dự án: Tòa Tháp Đại Bi Kim Cương Địa chỉ: Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Thời gian hoàn thành: 2018 Thông tin sản phẩm: 01 thang 450kg x 15 stops – 90m/p. The residential complex «L-Quarter» among […]
  Số lượng:

  KHÁCH SẠN THÁI HÀ

  KHÁCH SẠN THÁI HÀ Chi tiết dự ánTên dự án: Khách Sạn Thái Hà Địa chỉ: Tổ 2A Khu 5A Đường Hậu Cần, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.Thời gian hoàn thành: 2019Thông tin sản phẩm: 02 Thang – 12 Stops (2 Hầm – 10 Nổi) – 90m/P. độ 45m/ph The residential complex […]
  Số lượng:

  TÒA NHÀ VĂN PHÒNG – TRỤ SỞ CÔNG TY DƯỢC PHẨM THÁI MINH

  BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THU CÚC Chi tiết dự ánTên dự án: BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THU CÚC Địa chỉ: Số 70 Đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.Thời gian hoàn thành: 2019 Thông tin sản phẩm: 02 thang + 1 thang 750kg – 11 stops (2 hầm – 9 nổi) – 90m/p. + 1 […]
  Số lượng: